Serralleria Industrial Aragonès S.L.
Av. Bertrand i Serra, 132
Tel. (+34) 93 876 00 49
Fax (+34) 93 876 08 12
Núm. 27
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
Barcelona (SPAIN)
info@aragonessl.com

fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques

Distribuïdor i instal·lador autoritzat Point Fort Fichet a Manresa, Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya.

FOXEO HiS

Point Fort FICHET / Portes cuïrassades / Pisos

PORTA D'ALTA SEGURETAT CLASSE 4
Característiques PORTA:
-certificada A2P BP2
-gruix fulla : 66mm
-Blindatge: superposició de capes d'acer, reixa, 3 omegues de reforç i materials aïsllants
-30min resistència al foc
-Aïllament acústic: Rw(C;Ctr)=36 (-1;-3) dB
-Aïllament tèrmic: 2,2 W/m2. ºK

PANY
-Certificat a2p 3* CILINDRE 787 Z amb 4 claus + tarja de propietat
-5 punts de tancament, (4 punts basculants de ganxo + doble pestell central).

EQUIPAMENTS I OPCIONS
-Barra de umbral o paravents automàtic.
Opcions:
-Cilindre F3D (amb 4 claus + tarja de propietat)
-Retenidor manual : Permet entreobrir la porta evitant la intrusió a la força del visitant.