Serralleria Industrial Aragonès S.L.
Av. Bertrand i Serra, 132
Tel. (+34) 93 876 00 49
Fax (+34) 93 876 08 12
Núm. 27
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
Barcelona (SPAIN)
info@aragonessl.com

fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques

Distribuïdor i instal·lador autoritzat Point Fort Fichet a Manresa, Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya.

FOXEO S

Point Fort FICHET / Portes cuïrassades / Pisos

PORTA CUÏRASSADA D'ALTA SEGURETAT CLASSE 3

Característiques PORTA:
-certificada A2P BP1
-gruix fulla : 66mm
-Blindatge: superposició de capes de acer, 3 omegues de reforç i materials aïllants
-30min resistència al foc
-Aïllament acústic: Rw(C;Ctr)=36 (-1;-3) dB
-Aïllament tèrmic: 2,2 W/m2. ºK

PANY
-Certificat a2p 1* amb 4 claus CILINDRE 787 M + tarja de propietat
-3 punts de tancament, (2 punts basculants de ganxo + doble pestell central).

EQUIPAMENTS I OPCIONS
-Barra de umbral o paravents automàtic.
Opcions:
-Retenidor manual : Permet entreobrir la porta evitant la intrusió a la força del visitant.