Serralleria Industrial Aragonès S.L.
Av. Bertrand i Serra, 132
Tel. (+34) 93 876 00 49
Fax (+34) 93 876 08 12
Núm. 27
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
Barcelona (SPAIN)
info@aragonessl.com

fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques

Distribuïdor i instal·lador autoritzat Point Fort Fichet a Manresa, Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya.

SPHERIS S

Point Fort FICHET / Portes cuïrassades / Pisos

PROTECCIÓ TOTAL

Característiques PORTA:
-Certificat A2P BP1
-Norma europea EN1627 classe 3
-Blindatge : superposicó de capes d'acer d'alta resistència i materials aïllants
-gruix fulla : 66mm
-2 perns ocults integrats a la porta
-2 pivots antipalanca
-Paravents automàtic a la part inferior
-30min resistència al foc

PANY
-Certificat A2P 1*
-3 punts de tancament, (3 punts basculants de ganxo + doble pestell central).

ALTRES CARACTERÍSTIQUES
-Aïllament tèrmic 2.1 W/m2.ºC
-Aïllament acústic Rw(C;Ctr)=42(-1;-5)dB

OPCIONAL
-Aïllament tèrmic millorat
-Retenidor manual : Permet entreobrir la porta evitant la intrusió a la força del visitant


La gamma SPHERIS incorpora un ampli ventall d'opcions decoratives.